ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΜΑΝΤΕΙΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Oι Κρύσταλλοι, χρησιμοποιούνται ως φυλακτά kαι ως μορφή «ενεργειακής» θεραπείας.
Oι Κρύσταλλοι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της τεχνολογίας, χρησιμοποιούνται και για τη χρήση τους σε ένα πλήθος ενεργειακών πρακτικών.
α) Η παλαιότερη χρηστική πρακτική, πξγάζει από τον μεσαίωνα, και σχετίζεται με τη χρήση των Κρυστάλλων ως μέσο μαντείας, οραματισμού και πρόγνωσης του μέλλοντος. Οι χρήστες αυτής της αποκρυφιστικής πρακτικής μαντείας χρησιμοποιούν τους Κρυστάλλους και την κρυσταλλοσκόπηση ως μέσο πρόγνωσης του μέλλοντος, ως μέθοδο ανακάλυψης χαμένων αντικειμένων, ως αποκαλυπτική πρακτική επίλυσης διαφόρων προβλημάτων.

β) Η κατεξοχήν όμως χρήση των Κρυστάλλων, είτε πρόκειται για χαλαζίες, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους κ.ά. στους νεοεποχίτικους χώρους σχετίζεται με τη διαφήμισή τους ως φυλακτών. Στη αποκρυφιστική αυτή ορολογία παρουσιάζονται ως «ενεργειακές πηγές υψηλών δονήσεων», που προσφέρουν ισχυρή προστασία από ασθένειες, μαγικές επιβουλές, κακή τύχη, αστρική επιβουλή και πολλά άλλα, που ο αποκρυφιστικός χώρος αναφέρει.
Η χρήση τους ως φυλακτών συνδυάζεται και με άλλες πρακτικές, όπως τον ενεργειακό καθαρισμό τους ή τον ενεργειακό προγραμματισμό τους μέσω διαλογισμού κ.λπ., ώστε η προστασία τους να καταστεί πιο ισχυρή.
γ) Η τρίτη μορφή χρήσης των Κρυστάλλων σχετίζεται με το πρόβλημα της ασθένειας. Η χρήση τους, με την ίδια ακριβώς αιτιολογία, που διαφημίζονται ως φυλακτά, προβάλλεται και ως ενεργειακή «θεραπεία» για θέματα υγείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυάζονται με την ανθρωπολογία της Νέας Εποχής, που έχει υιοθετήσει την ινδουιστική αντίληψη των τσάκρας και της παγκοσμιας ενεργείας.
Οι Κρύσταλλοι τοποθετούνται πάνω στα τσάκρας ή στους ενεργειακούς λεγόμενους μεσημβρινούς, καθώς έτσι, λέγεται πως η εσωτερική δύναμη που διαθέτουν, μέσω των δονήσεων, που εκπέμπουν, θα επιδράσει στην αποκατάσταση της ενεργειακής ροής στα τσάκρας με αποτέλεσμα να υπάρξει θεραπεία.